Obliczumowe.pl to kalkulator wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło

Za pomocą kalkulatora można obliczyć wynagrodzenie netto z kwoty brutto, brutto z kwoty netto oraz brutto z całkowitego kosztu wynagrodzenia.

W sekcji 'ustaw parametry' można dowolnie kształtować pożądane ustawienia płac, umowy zlecenia z/bez ubezpieczeń społecznych, umowy zlecenia dla studentów poniżej 26 roku życia, 'autorskie' koszty uzyskania przychodu, wynagrodzenia dla osób które przekroczyły roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, drugi próg podatkowy...

Do wyboru są także gotowe wzorce ustawień parametrów dla najbardziej popularnych wariantów wynagrodzeń i umów.

Kolorem zielonym oznaczono aktualne domyślne parametry wynagrodzeń obowiązujące od 01.10.2019.
14.09.2020 - Wprowadzono możliwość wyboru indywidualnej stawki podatkowej.

Kalkulator wynagrodzeń

podaj kwotę

niepoprawna wartość
Kalkulator wynagrodzeń

wybierz typ umowy

Kalkulator wynagrodzeń

wybierz kalkulator

Stawka podatkowa

stawka podatkowa

?
stawka podatkowa:niepoprawna wartość


Parametry wynagrodzeń

ustaw parametry

umowa o pracę

?
koszty uzyskania przychodu:
?
kwota wolna od podatku:


?
czy naliczać ubezpieczenia:


?
składka na ubezpieczenie wypadkowe
%
niepoprawna wartość

umowa zlecenie

schemat składek:
? koszty uzyskania przychodu:
? czy naliczać ubezpieczenia:
umowa o dzieło

? koszty uzyskania przychodu:
Lista płac rachunek do umowy zlecenie

lista płac

wynagrodzenie brutto:
emerytalne:
rentowe:
chorobowe:
razem składki:
zdrowotne (9%):
zdrowotne do odliczenia (7,75%):
koszty uzyskania przychodu:
podstawa opodatkowania:
podatek:
zaliczka:
netto:
dodatkowe obciążenie pracodawcy
emerytalne:
rentowe:
wypadkowe:
fundusz pracy:
fundusz gśp:
razem dodatkowy koszt pracodawcy:
koszt całkowity:

Pomoc - wyjaśnienia ustawień

umowa o pracę

skala podatkowa 2019 (od 01.10.2019)

Jeśli dochód pracownika (podstawa obliczania podatku) z tytułu wynagrodzeń w danym roku nie przekroczył 85 528 zł wybierz 17%, w innym przypadku 32%.

Dochód to wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne potrącone z wynagrodzenia i koszty uzyskania przychodu

Skala podatkowa

Podstawa obliczenia podatku  
Podatek wynosi
ponad do
0 zł 85 528 zł 17,75% minus kwota zmniejszająca podatek 
85 528 zł +∞ 15 181.22 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł  minus kwota zmniejszająca podatek 

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.).

koszty uzyskania przychodu (od 01.10.2019)

Podstawowe koszty uzyskania przychodu w wysokości 250.00 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1751.25 zł (w 2019 roku w przypadku gdy pracownik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej), przysługują pracownikowi, którego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania znajduje się w miejscowości wykonywania pracy.

Podwyższone koszty uzyskania przychodu w wysokości 300.00 zł przysługują pracownikowi, który mieszka poza miejscowością wykonywania pracy, nie uzyskuje dodatku za rozłąkę i złożył stosowne oświadczenie u swojego pracodawcy.

Koszty uzyskania przychodu w kwocie 0 zł mają zastosowanie w przypadku sporządzania kolejnej listy płac dla danego pracownika za jeden miesiąc kalendarzowy z tytułu jednej umowy o pracę, np.: na jednej liście płac obliczono wynagrodzenie zasadnicze (zastosowano koszty uzyskania przychodu) a na osobnej liście płac obliczono inne świadczenie jak np. dodatek stażowy (zerowe koszty uzyskania przychodu).

więcej na temat kosztów uzyskania przychodu

kwota obniżająca podatek i kwota wolna

Pracodawca pomniejsza pracownikowi miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 rocznej kwoty obniżającej podatek (1/12 * 556,02 zł = 46,33 zł do 30.09.2019, 1/12 * 525,12 zł = 43,76 zł od 01.10.2019).

Warunkiem pomniejszania przez pracodawcę zaliczki jest złożenie przez pracownika oświadczenia PIT-2. Pracownik może złożyc takie oświadczenie tylko u jednego pracodawcy.

Aktualna kwota wolna

Podstawa obliczenia podatku  
Kwota wolna wynosi
ponad do
0 zł 8 000 zł 8 000 zł
8 000 zł 13 000 zł Degresywna od 8 000 zł do 3 091 zł
13 001 zł 85 528 zł 3 091 zł
85 529 zł 127 000 zł Degresywna od 3 091 zł do 0 zł
127 001 zł +∞ 0 zł

Podstawa prawna dot. kwoty wolnej, kwoty obniżającej podatek oraz kosztów uzyskania przychodu: art. 22 ust. 1, 1a, 1b, 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.).

Do góry
×

informacja

×

wyłączenie odpowiedzialności

Informacje zawarte na stronie internetowej obliczumowe.pl mają wyłącznie charakter informacyjny. Informacje te nie stanowią jakiegokolwiek profesjonalnego doradztwa. Nie udzielamy żadnych gwarancji w odniesieniu do jakości, rzetelności, kompletności lub celowej przydatności jakiejkolwiek treści lub usługi pochodzącej z tej strony internetowej. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju, powstałych w związku z wykorzystaniem informacji zawartych na stronie internetowej.

×

kontakt

nazywam się
mój adres email
wiadomość
×

kontakt

nazywam się
mój adres email
wiadomość
×

drukowanie - dane do umowy (opcjonalne)

rachunek do umowy nr
z dnia
miejsce wystawienia
data wystawienia
zlecenie realizowano w dniach od
zlecenie realizowano w dniach do
liczba godzin realizacji zlecenia
zleceniobiorca
zleceniodawca
×

drukowanie

rachunek do umowy nr
z dnia
miejsce wystawienia
data wystawienia
zlecenie realizowano w dniach
od
do
liczba godzin realizacji zlecenia
zleceniobiorca
zleceniodawca
×

stawka podatku dochodowego

Jeśli dochód pracownika z tytułu wynagrodzeń w danym roku nie przekroczył 85 528 zł wybierz 17%, w innym przypadku 32%.

×

koszty uzyskania przychodu

Podwyższone koszty uzyskania przychodu w wysokości 139,06 zł przysługują pracownikowi, który mieszka poza miejscowością wykonywania pracy, nie uzyskuje dodatku za rozłąkę i złożył stosowne oświadczenie u swojego pracodawcy.

Koszty uzyskania przychodu w kwocie 0 zł mają zastosowanie w przypadku sporządzania kolejnej listy płac dla danego pracownika za jeden miesiąc kalendarzowy, np.: na jednej liście płac obliczono wynagrodzenie zasadnicze (zastosowano koszty uzyskania przychodu) a na osobnej liście płac obliczono inne świadczenie jak np. dodatek stażowy (zerowe koszty uzyskania przychodu).

×

kwota wolna

Pracodawca pomniejsza pracownikowi miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 rocznej kwoty obniżającej podatek (1/12 * 556,02 zł = 46,33 zł) do 30.09.2019, 1/12 * 525,12 zł = 43,76 zł od 01.10.2019).

Warunkiem pomniejszania przez pracodawcę zaliczki jest złożenie przez pracownika oświadczenia PIT-2. Pracownik może złożyc takie oświadczenie tylko u jednego pracodawcy.

×

Składki na ubezpieczenia społeczne

×

Składka na ubezpieczenie wypadkowe

×

umowa zlecenie - koszty uzyskania przychodów